Corey Haim / License to Drive (1988)

Corey Haim / License to Drive (1988)